floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Туризъм

Туризъм

Въпреки малката си територия, Република Молдова има значителен потенциал за развиване на туризъм, който е представен от геоморфологични особености, включвайки всички природни паметници, ландшафни заповедници и геологически паметници с европейска и световна значимост.

Приоритетни сектори на туризма в Молдова са селски, лозарски и винопроизводство, културен и здравен туризъм.

Селски туризъм

Селският туризъм е особено популярен. Селската среда и селското стопанство на Република Молдова са важен източник за:

  1. оказване на услуги по традиционо настаняване в селските условия
  2. предоставя се възможност на посетителите да участват в селското производство
  3. запознаване с местния фолклор, забавления и традиции
  4. Представяне на занаятчийска дейност с възможност за участие в процеса на изработване
  5. Възможност за закупване на уникални предмети изготвени от народните занаяти

Винен туризъм

Виненият туризъм е важен сектор в селския туризъм. Произведени в република Молдова вина, благодарение на своето качество, се реализират на международно ниво. В страната функционират 142 винарни ,23 от тях приемат посетители. Тук на всеки турист се предоставя възможност да се запознае с технологията на винопроизводство, да наблюдава процеса на бутилиране и разбира се да дегустира финалния продукт.

Република Молдова, като държава известна с винарство , предлага на своите посетители богат избор на маршрути: винарни изби и подземни градове, винотеки, производството за първична обработка на вино, шампанско, и уникалните винени напитки като дивин, херес и различни тинктури. Винарните изби заедно с лозята са част от туристическия маршрут “ Винен път на Република Молдова” и представляват важна мотивация за посещаване на страната. Това е средството за развитие на най-добрият молдовски туристически продукт.

Културен туризъм

Република Молдова има голямо културно наследство, което успешно може да бъде използвано в туризма. Най- първите запазени паметници на културата от миналото са гето-дакските заселнически места и римските крепости. Останки от средневековни крепости, археологични комплекси, такива като Orheiul Vechi, скални манастири, старинни средновековни жилищни сгради и селски къщи са най-разнообразна гледка за туристите. Общо в Молдова има 140 паметници на културно наследство които могат да бъдат включени в туристически маршрути. В Кишинев има много паметници на културно наследство, обекти на местната архитектура от ХIХ и ХХ век, които също могат да събудят интереса на туристите..

В република Молдова има 87 музея. Те са специализирани,но поне 20 от тях могат да бъдат предложени за публично посещение. Повечето от музеи на Република Молдова са разположени в сгради от особено архитектурно значение и имат богати колекции на експонати.

Част от националния туристически продукт е разнообразието на култури в различни региони на страната. Република Молдова представлява смесицата от националности и култури с различни традиции, езици, разнообразен фолклор, кухня и др. В страната има около 880 фолклорни групи. Много от тях отразяват традиции характерни за своя регион и етнически традиции. Важно значение за развитието на туризма има националното приложно изкуство, както от културна, така и от икономическа гледна точка

Здравен туризъм

Република Молдова разполага с богат и разнообразен потенциал за развитие на здравен туризъм. Оздравителните и почивните комплекси предалагат всички необходими условия за здравен туризъм.

Най-перспективните от тази гледна точка са: “Bucuria-sind”, Vadul lui Vodă, “Codru”, Hîrjauca, Călăraşi şi, îndeosebi, “Nufărul alb”, Cahul.

Туристическите забележителности на Република Молдова

Природни забележителности: пещера «Емил Раковица», природен паметник «Прагове на Прут», природен паметник «Стотица хълмове», Цаулский парк

Научни резервати: резерват «Педуря Домняске», резерват «Кодрий», резерват«Ягорлък», резерват «Прутул де Жос», резерват «Плаюл Фагулуй»

Музеи: къща-музей «Алексей Матеевич» в с. Заим, къща-музей на А.С. Пушкин, къща-музей «Константин Стамати», къща-музей «Игор Виеру», музеен комплекс «Старият Орхей», националния природо-етнографски музей, националния музей на археология и история на Молдова, музей на народните занаяти в с.Иванча, национален гагаузки историко-ентографски музей «Д. Кара-Чобану».

Резиденции: резиденция на «Замфир Ралли-Арборе», ловен дворец на Манук Бея.

Манастири и църкви: Căpriana, Hîncu, Rudi, Saharna, Ţîpova, Curchi, Frumoasa, Cosăuţi, Japca. Biserica Adormirii Maicii Domnului din Căuşeni.

Винарни: винарна изба «Крикова»,винарна изба «Милештий Мичь», винарна изба «Пуркарь», винарна изба «Кожушна».