floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Държавна власт

Разделение и взаимодействие между властите

В Република Молдова законодателна, изпълнителна и съдебна власти са разделени и взаимодействат при упражняване на всички прерогативи в съответствие с разпоредбите на Конституцията.

Конституция

Конституцията на Република Молдова е върховният и основен закон. Нито един закон или правен акт, който противоречи на разпоредбите на Конституцията, няма юридическа сила.

Спазване на международното право и международните договори

  1. Република Молдова се задължава да спазва Устава на Организацията на Обединените Нации и международните договори, по които е страна, да изгражда своите отношения с другите държави на общи принципи и норми на международното право.
  2. Ако международен договор съдържа разпоредби, които изискват изменения в Конституцията на Република Молдова, преди да договора да влезне в сила трябва да се направят необходимите изменения.

Единството на народа и правото на идентичност

  • Основата на Република Молдова е единството на гражданите. Република Молдова е обща и неделима родина на всички свои граждани.
  • Държавата признава и гарантира правото на всички граждани да спазват, да развиват и да изразят своята етническа, културна, езикова и религиозна идентичност.

Република Молдова - неутрална държава

  1. Република Молдова заявява своят постоянен неутралитет.
  2. Република Молдова не допуска разполагането на чужди военни части на нейната територия.