floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Президентът

Президентът на Република Молдова – Николае Тимофти

Статут и атрибути на президента

Президента на Република Молдова е държавен глава, а държавата е гарант на националния суверенитет, независимост, единство и териториалната цялост на страната. В този контекст, терминът "държавен глава" означава лице, призовано да представлява на най-високото ниво държавата, цялата нация и нейната територия (член 77 от Конституцията).

Президент на Република Молдова може да бъде всеки гражданин, който има право да гласува, който е достигнал 40-годишна възраст и живее на територията на Република Молдова в продължение на най-малко 10 години и говори официалния език на страната (член 78 (2) от Конституцията).

Президентът на Република Молдова се избира от парламента с тайно гласуване. Кандидатът, който получи три пети от гласовете на избраните членове се счита за избран. Ако никой от кандидатите не получи необходимия брой гласове, се провежда втори тур на изборите с участие на двама кандидати с най-много гласове. Ако на втория тур никой от кандидатите не получи необходимия брой гласове, изборите се провеждат отново. Ако след тези избори молдовския президент не е избран, действащият президент разпуска парламента за да се формира нов парламент. Процедурата на избори на президент на Република Молдова е установена от органичен закон (чл. 78 от Конституцията).

Резултатите от избора на президента на Република Молдова се признават от Конституционният съд и кандидатът, който е признат, в срок не по-късно от 45 дена след изборите полага клетва пред Парламента и Конституционния съд (член 79 от Конституцията).

Президентът на Република Молдова се избира за срок четири години и ще встъпва в длъжност след полагането на клетвата. Държавният глава, заема длъжността до полагането на клетва на нов избран президент. Срокът на мандата на президента може да бъде удължен по органичен закон по време на война или бедствие, но едно и също лице не може да бъде президент на Република Молдова за повече от два последователни мандата (член 80 от Конституцията).