floarea soarelui stemă naţională a Moldovei floarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Pagina a fost vizitată de 554 ori
Site-ul a fost vizitat de 215176 persoane
Site-ul este folosit de 5 persoane
Site-ul a fost accesat de 84936 ori.

Documentarea cetăţenilor Republicii Moldova

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate buletinul de identitate şi/sau paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 • eliberarea primară a actului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport.

Perfectarea paşaportului şi buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova

1. Pentru eliberarea paşaportului solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

1.1. Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea  celui de-al doilea paşaport;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
 • documentele ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din evidenţa militară:
  • livretul militar;
  • livretul serviciului civil (de alternativă);
  • adeverinţa de recrut;
  • legitimaţia eliberată, după caz, de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Grăniceri;
  • certificatul cu privire la excluderea din evidenţa militară eliberat de Centrul Militar Teritorial din raza de competenţă teritorială;
  • achitatarea taxei pentru acordarea serviciilor consulare

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.

* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul Misiunii diplomatice este de două luni.

1.2. Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare (tradus/apostilat);
 • buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – pentru cei care au împlinit vîrsta de 16 ani;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea  celui de-al doilea paşaport (după caz);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
 • documentele ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din evidenţa militară:
  • livretul militar;
  • livretul serviciului civil (de alternativă);
  • adeverinţa de recrut;
  • legitimaţia eliberată, după caz, de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Grăniceri;
  • certificatul cu privire la excluderea din evidenţa militară eliberat de Centrul Militar Teritorial din raza de competenţă teritorială;
  • achitatarea taxei pentru acordarea serviciilor consulare

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.

* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul Misiunii diplomatice este de două luni.

2. Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

2.1 Buletin de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original. În cazul în care B/I a fost pierdut sau furat, solicitantul va completa o declaraţie de pierdere/furt, în cadrul oficiului consular;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original valabil;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
 • documentele ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din evidenţa militară:
  • livretul militar;
  • livretul serviciului civil (de alternativă);
  • adeverinţa de recrut;
  • legitimaţia eliberată, după caz, de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Grăniceri;
  • certificatul cu privire la excluderea din evidenţa militară eliberat de Centrul Militar Teritorial din raza de competenţă teritorială;
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. Cerinţele faţă de fotografii le pute-ţi găsi aici;
  • achitarea taxei pentru acordarea serviciilor consulare

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.

* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Consulatului General este de două luni.

2.2 Buletin de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare (tradus);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original (după caz);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. Cerinţele faţă de fotografii le pute-ţi găsi aici;
 • documentele ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din evidenţa militară:
  • livretul militar;
  • livretul serviciului civil (de alternativă);
  • adeverinţa de recrut;
  • legitimaţia eliberată, după caz, de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Grăniceri;
  • certificatul cu privire la excluderea din evidenţa militară eliberat de Centrul Militar Teritorial din raza de competenţă teritorială;
  • achitarea taxei pentru acordarea serviciilor consulare

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.

* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Misiunii diplomatice este de două luni.

Taxele pentru perfectarea pașapoartelor și buletinelor de identitate

  Perioada Taxa percepută de MTIC (euro) Taxa percepută de Ambasadă (euro) Taxa aferentă
(euro)
Total
(euro)
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA) 1 lună 41 40 10 91
15 zile calendaristice 51 40 10 101
5 zile lucrătoare 72 40 10 122
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu (PA) 1 lună 25 40 10 75
15 zile calendaristice 31 40 10 81
5 zile lucrătoare 44 40 10 94
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent (PA) 1 lună 35 40 10 85
15 zile calendaristice 44 40 10 94
5 zile lucrătoare 62 40 10 112
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru copiii de vârsta sub 7 ani, aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA) 1 lună 25 40 10 75
15 zile calendaristice 31 40 10 81
5 zile lucrătoare 44 40 10 94
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru copiii de vârsta de la 7 pînă la 12 ani, aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA) 1 lună 35 40 10 85
15 zile calendaristice 44 40 10 94
5 zile lucrătoare 62 40 10 112
Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi provizoriu în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA) 1 lună 8 30 5 43
15 zile calendaristice 13 30 5 48
5 zile lucrătoare 18 30 5 53

Important:

Procedura de achitare a taxelor pentru acordarea serviciilor consulare se efectuează în exclusivitate, prin intermediul băncii.

Rechizitele bancare ale Ambasadei
BULGARIA, SOFIA, ул. Гургулят 18  
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  
BIC: CE CB BG SF  
IBAN: BG76 CE CB 9790 1421 93 20 00 contul în euro
BG 94 CE CB 9790 1021 93 20 00 contul în leve