floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Парламент

Председател на парламента на Република Молдова - Игор Корман

Парламент

Молдова е парламентарна република.

Президентът и вицепрезидентът се избират, след формирането на Парламента. Според Правилника на Парламента председател се избира от парламент с тайно гласуване с мнозинство на гласове, по искане на парламентарните фракции. Заместник-председатели се избират при отворено гласуване с мнозинство от гласовете на депутатите, по предложение на председателя, след консултации с парламентарните фракции.

Работен орган на Парламента - Постоянното бюро - се формира с пропорционално представителство на фракции в парламента. То се състои от председателя на Парламента и неговите заместници. Броят на членовете на Постоянното бюро се определя с решението на парламента.

Съществените и важни документи се обсъждат в парламентарните фракции, които практически взимат най-важни политически решения на Парламента. Те са незаменими единици на Парламента и се формират в съответствие с Правилника за дейността на парламента, в рамките на 10 дни след законното формиране на Парламента. Всяка група трябва да включва най-малко петима членове, които ще отговарят за формирането на работните органи и организацията на законодателната дейност на Парламента, въз основа на списъци на политическите партии.

Постоянните комисии са работни органи на Парламента, които имат специална роля в подготовката на работата на парламента, както и при изпълнение на парламентарните функции, особено на законодателна и контролна. Комисиите са специализирани по сектори на дейност, в зависимост от различните области на правителствена отговорност. Те са създадени за продължителността на Парламента. Постоянните комисии са отговорни пред парламента и изготвят отчети за дейността си до него. Броят на комисиите, името, размера и състава на всяка комисия се определя от парламент по предложението на Постоянното бюро.

За изготвянето на сложни законодателни актове, консултативни становища по тях или за други цели, Парламентът може да създаде специална и следствена комисия. Постоянното бюро предлага на Парламента проекти за одобрение на състава и срокове за представяне на доклади. Може да бъде създадена анкетна комисия, по искане на парламентарната група или група от най-малко 5 на сто от избраните депутати.