floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Новини

В София се проведе шестото заседание на молдовско-българска Междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество

На 27-28 септември 2012 в София се проведе шестото заседание на молдовско-българска Междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество. Заседанието бе проведено под председателство на Заместник –Министър на икономика на Република Молдова, Октавиана Калмък и Заместник Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Иво Маринов.

По време на срещата са били обсъдени въпроси, свързани с търговско и икономическо сътрудничество в областта на селското стопанство, енергетика, туризма, образование, информациони и комуникациони технологии, транспорт, наука, култура, двустрана правова договорна база. Също така, бе представена икономическа ситуация в Молдова и законодателни и нормативни промени за последните години разработени за подготовка на молдовска икономика или либерализиран режим с ЕС. Българската страна изрази готовност да осигури необходимата подкрепа в процеса на Европейската Интеграция на Молдова.

В контекста на дискусиите по молдовско-българските търговски отношения и споделили мнения за неизползвания търговски потенциал. Във връзка с това, молдовската страна предложи на българските колеги инициатива да се представи ред инвестициони проекти в промишлени паркове на Молдова, които могат да бъдат привлекателни за българския бизнес. Срещата завърши с подписването на протокол, в рамките на които Република Молдова и Република България са се договорили да продължат сътрудничество в различни области.