floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Новини

Семинар на Търговско -Промишлена Палата на България по бизнес възможности в Тараклийския район.

На 25 септември, посланика на Република Молдова в Република България, г-н Александър Пригорски, участвал в семинара "Възможностите за бизнес и инвестиции в български етнически район Тараклия, Република Молдова", които бе проведен в Търговско -Промишлена Палата на България. Молдовската делегация на събитието бе представена от председателя на Тараклийската община, кмета на Тараклия и други местни власти и предприемачи.

Посланик Александър Пригорски препоръчал на български предприемачи да използват уникалните възможности, които предлага Молдова, базирани на търговските преференции с ЕС и страните от ОНД, както и наличие на свободни икономически зони, двете от които са в Тараклия. Също така, бе насърчено предложение за разширяване на контактите между бизнеса и местните власти на Тараклия с българските си колеги и да се осигури присъствието на молдовските производители на изложби в България.

В семинара са участвали медийни представители, български предприемачи и областен управител на Варна. Основния момент на семинара бе представяне на Тараклийския район и неговите бизнес възможности, в това число конкретни проекти в такива области, като туризъм животновъдство, селско стопанство. В най-скоро време се планира анологичен семинар във Варна.