floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Новини

Adoptarea Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova

La 12 decembrie 2010 va intra în vigoare Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova. Legea adoptată recent de Parlamentul Republicii Moldova, reglementează intrarea, aflarea şi ieşirea străinilor pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, acordarea şi prelungirea dreptului de şedere, repatrierea, documentarea acestora, stipulează măsuri de constrângere în caz de nerespectare a regimului de şedere şi măsuri specifice de evidenţă a imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la care este parte.

De asemenea, noul act normativ stabileşte cadrul juridic privind libera circulaţie şi imigrarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, asigurarea unui mecanism complet, uniform şi continuu de reglementare a regimului străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, aplicarea unei proceduri uniforme de documentare a acestora şi adoptarea unui nou cadru normativ în conformitate cu legislaţia comunitară.

Citeşte textul integral al Legii:

Lege privind regimul străinilor în Republica Moldova

Закон о режиме иностранцев в Республике Молдова