floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: +359 877819314.
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Privatization

Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Инвестиционния климат

В момента една от основните цели на правителството е да привлече инвестициите и да създаде благоприятен бизнес климат за всички инвеститори - както чуждестранни, така и местни.

Следователно, се приемат всички необходими мерки за насърчаване на предприемачеството и подобряване на инвестиционния климат, с акцент върху положителните фактори като изгодно географско местоположение, квалифицирана работна ръка, плодородна почва, и участието на страната в зоните за свободна търговия от ОНД и Югоизточна Европа .

Инвестиционната привлекателност на Молдова също е повлияна от факта, че от юни 2001 г. страната е член на СТО и на Пакта за стабилност. Също така е подписано споразумение за партньорство и сътрудничество с Европейския съюз (ЕС). Република Молдова има достъп до пазарите чрез на Общата система за преференции (GSP +) с Европейския съюз, Швейцария, Япония, и т.н. Например, ЕС предостави свободен достъп, без заплащане на митнически такси, към своите вътрешни пазари (7200 стокови групи).

Наскоро приетите законодателни актове (Закона за инвестиции в предприемаческата дейност, Закона за микрофинансови организации, Закона за Електронен документ и електронен подпис, Закона за електроната търговия, Закона за лизинга), както и разработването на нови законодателни актове в областта на икономиката, имат една и съща цел – да се осигури по-балансирана и по-предвидима икономическа политика, за да се опрости създаването и експлоатацията на предприятия и стимулирането на нови инвестиции.

Атрактивни за инвестиционни проекти в индустрията са свободните икономически зони, които осигуряват редица данъчни и митнически привилегии и държавни гаранции за гражданите. В момента, обемът на инвестициите, привлечени от свободната икономическа зона, надхвърлиха 76 милиона щатски долара.

Също така привлекателен за инвестиции е строящият се свободен порт "Giurgiulesti"

Настоящото национално данъчно законодателство предвижда редица инвестиционни стимули при плащане на:

  • данъка върху дохода
  • данъка върху добавената стойност (ДДС)
  • Акциз
  • митни такси

Преглед на данъчни предимства и други данъчни облекчения за 2006 г. и 2007 г.:

  1. 1. данъчни предимства през 2006 г.
  2. 2. Допълнителни данъчни поощрения през 2007 г.
  3. 3. данъчни предимства за зони на свободно предприемачество
  4. 4. Допълнителни данъчни облекчения през 2007 г.

Полезни връзки