floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: +359 877819314.
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Privatization

Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


История

Молдова е неразделна част от Европа и има богата култура и история. Страната е разположена в контактната зона между няколко различни цивилизационни тенденции – Карпатска, Балкани, Централна Европа и Евразия. По време на хилядолетната си развитие хармонично абсорбира различни културни традиции - на прото-индо-европейците и архаичните индоевропейски народи, включително на траки, славяни, келти, готи, хуни и т.н., и така се получават днешните специфични и уникални културен облик и традиции.

На територията на Република Молдова се открива висока концентрация на исторически и археологически паметници (приблизително осем хиляди), чието културна и историческа значение далеч надхвърля националното ниво, като се отразява в общия европейски ценностен контекст. Територията на Република Молдова е била населена от древни времена, за което свидетелстват многобройните археологически находки, потвърждаващи съществуването на хора по тези места от епохата на палеолита Долна (около 500 хиляди години).
В края на V-то и началото на IV-то хилядолетие преди новата ера, в епохата на енеолита, е създадена Кукутени-Триполие, една от най-забележителните култури, с несравнимо качество на изработката на различни предмети в областта на изкуството от онова време. В Гето-Дачиа цивилизацията се датира от VI-I век пр. Хр., и се разпространява по цялата територия на Молдова. От 105 г. пр.н.е. - след завладяването на Дакия от император Траян, местното население е романизирано, като абсорбира от завоевателите си езика и напредналата култура на Римската империя.

След евакуацията на римските легиони от тези територии (около 271 г., по времето на Аврелиан), там започва заселването на "мигриращите народи" от тази епоха (готи, хуни, авари, славяни), която приклюва с формирането на феодалната държава Молдова в 1359 г., за основател на която се счита Богдан I.
През 1812 г., в резултат на Руско - Турския мирен договор, подписан в Букурещ, източната част на Молдова позната под името Бесарабия и разположена между реките Прут и Днепър, е присъединена към Руската империя, като по този начин е руска област до 1918 г.
През 1918 г. върховният орган на бесарабските състояние – Сфатул Царии, реши да се обедини с Румъния. Това единство е продължило до 1940 г., когато страната е анексирана от Съветския съюз в резултат на Пакта Рибентроп-Молотов. Молдова функционира като териториална единица в рамките на СССР до последното десетилетие на ХХ век.
На 27 август 1991 г., Република Молдова става независима и суверенна държава.