floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Правителство

Премиер министър на Република Молдова – Юрие Леанкэ

Съгласно Конституцията на Република Молдова, Правителството е изпълнителния орган на властта и се подчинява на Президента.

Правителството отговаря за решаването на въпросите свързани с управлението на държавата. Правителството, въз основа на законите на Република Молдова, основавайки се на постановленията на Парламента, президентските укази, приема и издава постановления, осигурява и изпълнява проверката на тяхното прилагане.

Решенията и постановленията на правителството са задължителни за прилагане на цялата територия на Република Молдова.