floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: +359 877819314.
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Privatization

Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Документи на молдовските граждани

Личната карта или международен паспорт на гражданите на Република Молдова се издава в следните случаи:

 • първоночално издаване на документа за самоличност;
 • смяна на личните данни;
 • изтекъл срок на валидност;
 • загуба, кражба или повреда на документа за самоличност;
 • придобиване на молдовско гражданство
 • при поискване на втория паспорт

Изготвяне на молдовски документ за самоличност

1. За издаване на паспорт са необходими, в различни случаи, следните документи:

1.1. Международен паспорт за пътуване в чужбина за граждани на Република Молдова които са навършили 18-годишна възраст

 • оригинал на акта за раждане;
 • оригинал на молдовска личната карта;
 • оригинал на международен паспорт, валиден или с изтекъл срок, в случай на получаване на втория паспорт;
 • оригинал на молдовско свидетелство за брак/развод (в отделни случаи);
 • акт за раждане на непълнолетно дете (само за дете до 16 години) (в отделни случаи);
 • плащане на консулски такси, които са:
  • консулска такса - 40 евро
  • данък - 10 euro
  • стойноста на паспорта която може да е:
 
Изготвяне на молдовски паспорт, за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 41 евро
15 дни - 51 евро
5 дни - 72 евро
Изготвяне на молдовски паспорт, за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова, в случай когато снемането на пръстови отпечатъци е временно невъзможно 1 месец - 25 евро
15 дни - 31 евро
5 дни - 44 евро
Изготвяне на молдовски паспорт за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова, в случай когато снемането на пръстови отпечатъци е невъзможно 1 месяц -35 евро
15 дни - 44 евро
5 дни - 62 евро

* Молбата се изпраща от Посолството на Република Молдова в България на Министерството на информационните технологии и съобщенията, което ще разглеждат висчки документи
* Средният срок за получаване на паспорта от дипломатически мисии е два месеца

1.2. Паспорт за задгранично пътуване за гражданите на Молдова, които не са навършили 18-годишна възраст

 • валидна личната карта на законен представител
 • валиден паспорт за задгранично пътуване (оригинал) на законен представител;
 • удостоверение за сключен брак / развод (оригинал) на законен представител;
 • оригинала на акта за раждане на детето;
 • медицинско свидетелство на непълнолетния за кръвна група - само за първата документация (преведени / апостил);
 • оригинала на лична карта на непълнолетно лице - само за тези, които са навършили 16-годишна възраст;
 • оригинала на паспорт за пътуване в чужбина, с изтекъл срок или валиден, ако се иска издаване на втори паспорт;
 • ноториално заверено съгласие на единия от родителите за издаване на паспорта на името на непълнолетно лице. В случай когато родителите са разведени, се изисква съдебно решение за разтрогването на брака. Ако съдът е определил мястото на живеене на детето с един от родителите, тогава и двамата трябва да дават съгласие за издаване на паспорта за непълнолетно лице, легализирано при компетентни органи в установения от закона ред;
 • таксите за предоставяне на консулски услуги са:
  • консулска такса 40 Евро
  • данък 25 евро
  • стойноста на паспорта в зависимост от следното:
 
Изготвяне на молдовски паспорт за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 41 евро
15 дни - 51 евро
5 дни - 72 евро
Изготвяне на молдовски паспорт за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова, в случай когато снемането на пръстови отпечатъци е временно невъзможно 1 месец - 25 евро
15 дни - 31 евро
5 дни - 44 евро
Изготвяне на молдовски паспорт за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова, в случай когато снемането на пръстови отпечатъци е невъзможно 1 месяц - 35 евро
15 дни - 44 евро
5 дни - 62 евро
Изготвяне на молдовски паспорт за децата до 7 години, живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 25 евро
15 дни - 31 евро
5 дни - 44 евро
Изготвяне на молдовски паспорт за децата от 7 до 12 години, живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 35 евро
15 дни - 44 евро
5 дни - 62 евро

* Молбата се изпраща от Посолството на Република Молдова в България на Министерството на информационните технологии и съобщенията, което ще разглкждат висчки документи
* Средният срок за получаване на паспорта от дипломатически мисии е два месеца

2. за получаване на личната карта, лицето предоставя следните документи:

2.1 Личната карта за гражданите на Република Молдова които навършили 18-годишна възраст

 • оригинал на акта за раждане
 • оригинал на личната карта. Ако личната карта е изгубена или открадната, лицето ще попълни специална декларация в консулство на Република Молдова
 • оригинал на паспорта за международни пътувания(валиден);
 • оригинал на акта за раждането на непълнолетно лице(само за децата до 16години);
 • 2 снимки 35x45 mm, 2 цветни снимки, мат, 100x150 mm. Изискването за снимки можете да ги видите тука;
 • Плащане на консулски такси:
  • консулска такса 30 евро;
  • консулски данък 20 евро;
  • таксата за плащане за личната карта е:
 
Издаване на личната карта на граждани на РМ, временно живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 8 евро
15 дни - 13 евро
5 дни - 18 евро

* Молбата се изпраща от Посолството на Република Молдова в България на Министерството на информационните технологии и съобщенията, което ще разглеждат висчки документи
* Средният срок за получаване на паспорта от дипломатически мисии е два месеца

2.2 Личната карта за гражданите на Република Молдова който не са навършили 18-годишна възраст

 • валидна лична карта на законен представител
 • валиден паспорт за задгранично пътуване (оригинал) на законен представител;
 • удостоверение за сключен брак / развод (оригинал) на законен представител;
 • оригинал на акта за раждане на детето;
 • медицинско свидетелство на непълнолетния за кръвна група - само за първата документация (преведени / апостил);
 • оригинал на лична карта на непълнолетно лице - само за тези, които са навършили 16-годишна възраст;
 • оригинал на паспорт за пътуване в чужбина, с изтекъл срок или валиден, ако се иска издаване на втори паспорт;
 • ноториално заверено съгласие на единия от родителите за издаване на паспорта на името на непълнолетно лице. В случай когато родителите са разведени, се изисква съдебно решение за разтрогването на брака. Ако съдът е определил мястото на живеене на детето с един от родителите, тогава и двамата трябва да дават съгласие за издаване на паспорта за непълнолетно лице, легализирано при компетентни органи в установения от закона ред;
 • 2 снимки 35x45 mm, 2 цветни снимки, мат, 100x150 mm. Изискването за снимки можете да ги видите тук;
 • плащане на консулски такси,които са:
  • консулска такса 30 евро
  • данък 20 euro
  • таксата за плащане за личната карта е:
 
Издаване на личната карта на граждани на РМ, временно живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 8 евро
15 дни - 13 евро
5 дни - 18 евро

* Молбата се изпраща от Посолството на Република Молдова в България на Министерството на информационните технологии и съобщенията, което ще разглеждат висчки документи
* Средният срок за получаване на паспорта от дипломатически мисии е два месеца

ВАЖНО:
Плащането се извършва само по банков път

Банкова сметка на Посолството
BULGARIA, SOFIA, ул. Гургулят 18  
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  
BIC: CE CB BG SF  
IBAN: BG76 CE CB 9790 1421 93 20 00 Сметка в евро
BG 94 CE CB 9790 1021 93 20 00 Сметка в лева