floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Документи на молдовските граждани

Личната карта или международен паспорт на гражданите на Република Молдова се издава в следните случаи:

 • първоночално издаване на документа за самоличност;
 • смяна на личните данни;
 • изтекъл срок на валидност;
 • загуба, кражба или повреда на документа за самоличност;
 • придобиване на молдовско гражданство
 • при поискване на втория паспорт

Изготвяне на молдовски документ за самоличност

1. За издаване на паспорт са необходими, в различни случаи, следните документи:

1.1. Международен паспорт за пътуване в чужбина за граждани на Република Молдова които са навършили 18-годишна възраст

 • оригинал на акта за раждане;
 • оригинал на молдовска личната карта;
 • оригинал на международен паспорт, валиден или с изтекъл срок, в случай на получаване на втория паспорт;
 • оригинал на молдовско свидетелство за брак/развод (в отделни случаи);
 • акт за раждане на непълнолетно дете (само за дете до 16 години) (в отделни случаи);
 • плащане на консулски такси, които са:
  • консулска такса - 40 евро
  • данък - 10 euro
  • стойноста на паспорта която може да е:
 
Изготвяне на молдовски паспорт, за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 41 евро
15 дни - 51 евро
5 дни - 72 евро
Изготвяне на молдовски паспорт, за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова, в случай когато снемането на пръстови отпечатъци е временно невъзможно 1 месец - 25 евро
15 дни - 31 евро
5 дни - 44 евро
Изготвяне на молдовски паспорт за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова, в случай когато снемането на пръстови отпечатъци е невъзможно 1 месяц -35 евро
15 дни - 44 евро
5 дни - 62 евро

* Молбата се изпраща от Посолството на Република Молдова в България на Министерството на информационните технологии и съобщенията, което ще разглеждат висчки документи
* Средният срок за получаване на паспорта от дипломатически мисии е два месеца

1.2. Паспорт за задгранично пътуване за гражданите на Молдова, които не са навършили 18-годишна възраст

 • валидна личната карта на законен представител
 • валиден паспорт за задгранично пътуване (оригинал) на законен представител;
 • удостоверение за сключен брак / развод (оригинал) на законен представител;
 • оригинала на акта за раждане на детето;
 • медицинско свидетелство на непълнолетния за кръвна група - само за първата документация (преведени / апостил);
 • оригинала на лична карта на непълнолетно лице - само за тези, които са навършили 16-годишна възраст;
 • оригинала на паспорт за пътуване в чужбина, с изтекъл срок или валиден, ако се иска издаване на втори паспорт;
 • ноториално заверено съгласие на единия от родителите за издаване на паспорта на името на непълнолетно лице. В случай когато родителите са разведени, се изисква съдебно решение за разтрогването на брака. Ако съдът е определил мястото на живеене на детето с един от родителите, тогава и двамата трябва да дават съгласие за издаване на паспорта за непълнолетно лице, легализирано при компетентни органи в установения от закона ред;
 • таксите за предоставяне на консулски услуги са:
  • консулска такса 40 Евро
  • данък 25 евро
  • стойноста на паспорта в зависимост от следното:
 
Изготвяне на молдовски паспорт за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 41 евро
15 дни - 51 евро
5 дни - 72 евро
Изготвяне на молдовски паспорт за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова, в случай когато снемането на пръстови отпечатъци е временно невъзможно 1 месец - 25 евро
15 дни - 31 евро
5 дни - 44 евро
Изготвяне на молдовски паспорт за граждани живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова, в случай когато снемането на пръстови отпечатъци е невъзможно 1 месяц - 35 евро
15 дни - 44 евро
5 дни - 62 евро
Изготвяне на молдовски паспорт за децата до 7 години, живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 25 евро
15 дни - 31 евро
5 дни - 44 евро
Изготвяне на молдовски паспорт за децата от 7 до 12 години, живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 35 евро
15 дни - 44 евро
5 дни - 62 евро

* Молбата се изпраща от Посолството на Република Молдова в България на Министерството на информационните технологии и съобщенията, което ще разглкждат висчки документи
* Средният срок за получаване на паспорта от дипломатически мисии е два месеца

2. за получаване на личната карта, лицето предоставя следните документи:

2.1 Личната карта за гражданите на Република Молдова които навършили 18-годишна възраст

 • оригинал на акта за раждане
 • оригинал на личната карта. Ако личната карта е изгубена или открадната, лицето ще попълни специална декларация в консулство на Република Молдова
 • оригинал на паспорта за международни пътувания(валиден);
 • оригинал на акта за раждането на непълнолетно лице(само за децата до 16години);
 • 2 снимки 35x45 mm, 2 цветни снимки, мат, 100x150 mm. Изискването за снимки можете да ги видите тука;
 • Плащане на консулски такси:
  • консулска такса 30 евро;
  • консулски данък 20 евро;
  • таксата за плащане за личната карта е:
 
Издаване на личната карта на граждани на РМ, временно живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 8 евро
15 дни - 13 евро
5 дни - 18 евро

* Молбата се изпраща от Посолството на Република Молдова в България на Министерството на информационните технологии и съобщенията, което ще разглеждат висчки документи
* Средният срок за получаване на паспорта от дипломатически мисии е два месеца

2.2 Личната карта за гражданите на Република Молдова който не са навършили 18-годишна възраст

 • валидна лична карта на законен представител
 • валиден паспорт за задгранично пътуване (оригинал) на законен представител;
 • удостоверение за сключен брак / развод (оригинал) на законен представител;
 • оригинал на акта за раждане на детето;
 • медицинско свидетелство на непълнолетния за кръвна група - само за първата документация (преведени / апостил);
 • оригинал на лична карта на непълнолетно лице - само за тези, които са навършили 16-годишна възраст;
 • оригинал на паспорт за пътуване в чужбина, с изтекъл срок или валиден, ако се иска издаване на втори паспорт;
 • ноториално заверено съгласие на единия от родителите за издаване на паспорта на името на непълнолетно лице. В случай когато родителите са разведени, се изисква съдебно решение за разтрогването на брака. Ако съдът е определил мястото на живеене на детето с един от родителите, тогава и двамата трябва да дават съгласие за издаване на паспорта за непълнолетно лице, легализирано при компетентни органи в установения от закона ред;
 • 2 снимки 35x45 mm, 2 цветни снимки, мат, 100x150 mm. Изискването за снимки можете да ги видите тук;
 • плащане на консулски такси,които са:
  • консулска такса 30 евро
  • данък 20 euro
  • таксата за плащане за личната карта е:
 
Издаване на личната карта на граждани на РМ, временно живеещи в чужбина с помощта на дипломатическите мисии на Република Молдова 1 месец - 8 евро
15 дни - 13 евро
5 дни - 18 евро

* Молбата се изпраща от Посолството на Република Молдова в България на Министерството на информационните технологии и съобщенията, което ще разглеждат висчки документи
* Средният срок за получаване на паспорта от дипломатически мисии е два месеца

ВАЖНО:
Плащането се извършва само по банков път

Банкова сметка на Посолството
BULGARIA, SOFIA, ул. Гургулят 18  
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  
BIC: CE CB BG SF  
IBAN: BG76 CE CB 9790 1421 93 20 00 Сметка в евро
BG 94 CE CB 9790 1021 93 20 00 Сметка в лева