floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Култура

Културата на Република Молдова е представена от широко разнообразие на творческата дейност: литература, театри, музика,изкуство, архитектура, кинематография, радиопредаване и телевизия, фотоизкуство, дизайн, народното творчество, архиви и библиотеки, книгоиздателство, научни изследвания, културен туризъм и други.

Музика

Академичната концертна дейност осигуряват три концертни учреждения:

  • Национална филхармония “ Сергея Лункевича” ( две концертни зали, симфоничен оркестър, хор, ансамбъл на народната музика)
  • Органна зала (камерен оркестър и камерен хор)
  • Националният дворец на културата (Концертна организация "Moldova-concert": ансамбъл на народната музика и танци)

Театри

Национальный театр оперы и балета

Република Молдова има двадесет и два театра: осемнадесет драматични театра, театър на операта и балета, етнофолклорен театър, два куклени театъра, седемнадесет театъра се намират в столица и пет в други градове. Повечето от тях успешно участват в международни фестивали, организират такива в Молдова, обикалят много държави като Франция, Италия, САЩ, Русия, Япония,Китай, Румъния.

Изобразителни изкуства

Терминът “ изобразително изкуство”, които се използва в република Молдова, включва три стила:

  • живопис (монументална и кавалетна)
  • Графика (кавалентна, книжна, плакатна, рекламна и др.)
  • Скулптура (пластика „en ronde-bosse”, барелеф, висок релеф, перспективен релеф)

В последните години в Молдова са се появили: «видео-арта», «кинетично изкуство», «компютърна графика», «боди-арт», «перформанс» и други.

Народното изкуство представено от богато разнообразие на жанрове, типове и видове. Повечето от тях се отнасят към сферата на декоративните изкуства: керамика, народни килими, традиционно облекло, обработване на дърво и камък, изделия от кожа, лоза, обработване на метали, народни играчки и др.

Изложбени центрове: Изложбен център “ Consantin Brincus” , Националният музей на изкуство, частни галерии.

Фолклор

Фолклорът на Република Молдова има дълбоки дако-латински корени и представлява система от народни вярвания и обичаи, изразени в музика и танци, в устната поезия, митология, ритуали,народният театр и др.

Това културно наследство в целостта на своето проявление, формира широка, особено ценна част за националното изкуство, което продължава своето развитие в днешното време и осигурява националната култура с етническата оригиналност.

Културно наследство

В република Молдова се запазило, распространено на цялата територия, важно културно наследие с неоспорима ценност: архиологичени ландшафти, жилищни сгради, крепости, манастири и църкви, монументално изкуство, паметници и технични устроийства, архитектурни ансамбли – площади, улици, квартали, села и градските центрове или етнографически зони с традициона архитектура.

Културно наследство включва 87 държавни музея, 5 от които и 7 филиала се подчиняват на Министерството на културата и туризма, а 66 – на общинските органи. Техните фондове съдържат около 700,000 експонати отнасящи се към националната и световната история и култура.

Археологичното наследcтво на Република Молдова е богато в художествени произведения от миналото. Намерени образци на скулптурата още от периода на късния ениолит.

Порцелан на културата «Кукутень-Триполие» от периода ениолита бил найден в много местности на Република Молдова и притежава неоспорима художествена ценност тъй като представлява цялата митология .

Култура на националните малцинства

В Република Молдова функционират десетки етнокултурни асоциации.18 малцинства – украинци, руснаци, българи, гагаузи, евреи, белоруси, поляци, германци, цигани, гърци, литовци, арменци, азербайджанци , татари, чуваши, италианци, корейци, узбеки- имат действащи сообщества, общества, обединения, центрове и културни фондове.

Съгласно принципа на равенство и универсалност на културното законодателство, етническите малцинства имат възможност да развиват тяхната традициона култура и народното творчество. В Кишинев работи «Руският драматичен театър А.П.Чехов», в Чадър-Лунга(АТО Гагаузия)- «Гагаузки драматичен театър Михаил Чекир», в Тараклия – «Театър на Бесарабските българи Олимпия Панова».